28 Apr
28Apr

ደቅና áŠŁá‰Ľ áŒˆá‹› áŠŽá‹­áŠ–ም á‹áŠ¨á‰łá‰°áˆá‹Ž á‰ľáˆáˆ…áˆ­á‰˛; áˆ“ገዝ áŠ•á‹ˆáˆˆá‹˛

  1. ደቅና ዝመሃሩሉ ዌብሳይት ብኸመይ ንኣቱ
  2. ደቅና ክመሃርዎ ዘለዎም ነገራት ብኸመይ ንረኽቦ
  3. ናይ ትምህርቲ መደባት ደቅና ብኸመይ ንሰርዕ
  4. ደቅና ብኸመይ ኣብ መዓልታዊ ትምህርቶም ንሕግዞምን ንከታተሎምን
  5. ሓበሬታ ኩነታት ደቅና ብኸመይ ምስ መምህሮም ንለዋወጥን ዘድሊ መጻሕፍቲ ንረክብን


📆 áŠĽá‰˛ áŠ“á‹­ áˆ“á‰ áˆŹá‰ł áŒá‹œ áŠ•áˆ“á‹° áˆ˜á‹“áˆá‰˛ áŠŽá‹­áŠ‘፣ áŠ• áŠ­áˆá‰° áˆ°á‹“ታቾ áŠ­áŠŤá‹¨á‹ľ’ዩ (ዕለት áŠŁá‰Ľ á‰€áˆ¨á‰Ł áˆ˜á‹“áˆá‰łá‰ľ áŠ­áˆ•á‰ áˆ­ áŠĽá‹Š)

📍 á‰Śá‰łá¤ áŠá‹š áŠ“á‹­ áˆ“á‰ áˆŹá‰ł áŒá‹œ áˆžá‰Łá‹­áˆ á‰°áˆŒáŽáŠ•áŁ áˆ‹á•á‰śá• á‹ˆá‹­ áŠŁá‹­á“á‹ľ á‰°áŒ á‰’ና áŠŤá‰Ľ á‹áŠžáŠ á‰Śá‰ł áŠ­áŠ•áŠ¨á‰łá‰°áˆŽ áŠ•áŠ˝áŠĽáˆ

🔤 á‰‹áŠ•á‰‹á¤ áŠĽá‹š áˆ“á‰ áˆŹá‰ł áŠ•áˆáˆƒá‰Ľ áŠĽáŠ•áŒĽá‰€áˆ˜áˆ‰ á‰‹áŠ•á‰‹; á‰‹áŠ•á‰‹ ትግርኛ áŠ­áŠ¸á‹‰áŠ•’ዩ

📱 ነዚ ዝተገልጸ ሓገዝ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ፣ ኣንገሶም ሃብተ ኢልኩም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ክትዉከሱ ትኽእሉ;  Angesom Habte | (06) 87 22 58 76 

Note - ዝኾነ ዝኽፈል ክፊሊት የብሉን!!


እዚ ፕሮጀክት’ዚ ብ’ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU) ዝተመወለ ኮይኑ፣ ን’ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ምስ ህዝቢ ሆላንድ ንምዉህሃድ ዝዓለመ’ዩ። 🇪🇺