Learn More Over Our Activities

  •  15/10/2021 08:00 AM

Anas heeft drie maanden onze unieke VCA-Basis online training (In het #Arabisch <> #Nederlands) gevolgd en is vanaf de eerste kans geslaagd voor het examen 🌟

Read More  
  •  13/04/2021 08:00 AM

Ghidewon heeft ongeveer drie maanden onze unieke VCA-Basis online training (In Tigrinya <> Nederlands) gevolgd en is vanaf de tweede kans geslaagd voor het examen 🌟

Read More