Sorry, registratie is beëindigd.

Don't judge a book by its cover! Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel? Bezoekers kunnen levende boeken lenen. Een vluchteling, een hooligan, een transgender en een tienermoeder zitten klaar om geïnteresseerden in een open gesprek hun levensverhaal te vertellen.


  • Datum: 29/06/2019 01:30 PM - 29/06/2019 05:00 PM
  • Locatie Oude Boteringestraat 18, 9712 GH Groningen, Netherlands (Kaart)
  • Meer informatie: Groninger Forum Bibliothee

Beschrijving

English below


Stel je eens voor dat je naar de bibliotheek gaat en een boek uitkiest die je leuk lijkt om te lezen. Vrij standaard, toch? Stel je dan nu eens voor dat in plaats van het boek te lezen, je er een gesprek mee aan kunt gaan. De ‘Human Library’ bestaat uit menselijke boeken en lezers: echte mensen. Al deze ‘boeken’ behoren tot een deel van de samenleving of een minderheid die zich onderscheidt van de algemene stroom door middel van hun sexuele voorkeur, etniciteit, geloof of een andere onderscheidende kenmerk. Deze ‘boeken’ zijn afgezonderd of zijn doelwitten van vooroordelen of stereotypering. Lezers, dat ben JIJ, krijgen zo de mogelijkheid om een boek te ‘lenen’ waar ze meer over te weten willen komen, of waar ze een vooroordeel tegenover hebben, en kunnen luisteren wat ze te zeggen hebben.

In een samenleving vol vooroordelen en intolerantie tegen bepaalde groepen probeert de ‘Human Library’ deze grens te overschrijden en probeert het dialoog en begripsvermogen te laten overnemen. Door mensen op deze informele wijze met elkaar samen te brengen biedt de ‘Human Library’ ook de mogelijkheid voor mensen die zelf slachtoffer zijn geweest van afzondering of vooroordelen om hierover te praten met iemand die zich hiermee kan identificeren.

Op 29 juni zal de ‘Human Library’ plaatsvinden in de Groninger Forum Bibliotheek (Oude Boteringestraat 18) van 13:30 tot 17:00 uur. De deur van de ‘Human Library’ staat voor iedereen open. Het wordt georganiseerd door het Groninger Forum en Europe Direct.

Als je vragen hebt, dat kun je de organisatoren benaderen via de officiële Facebook pagina. En neem een kijkje op www.thehumanlibrary.nl. 

ENGLISH
Imagine going into the library and taking out a book you’d like to read. Pretty standard, right? But now imagine, instead of reading it, you can have a conversation with it. The Human Library consists of human books and readers: real people. Each of these ‘books’ belong to a group of society or minority of people that is distinct from the mainstream because of their sexual preference, ethnicity, religion or any other differentiating feature. These ‘books’ are segregated or are targets of prejudice and stereotyping. Readers, meaning YOU, are given the chance to take out a ‘book on loan’ which they are curious about or have a prejudice against, and listen to what they have to say.

In a society filled with prejudice and intolerance towards various groups, the Human Library attempts to bridge the gap and allow for dialogue and comprehension to take over. Through this informal and laid-back way of bringing people together, the Human Library also allows for those who may have experienced segregation and prejudice to have the chance to talk to people they may feel identified with.

On the 29th of June the Human Library will take place in the Groninger Forum Bibliotheek (Oude Boteringestraat 18) from 13:30 to 17:00 hrs. The event is free of charge and open for everyone with an open mind. It is organized by Groninger Forum and Europe Direct.

If you have any questions, contact the organizers directly through the official Facebook page or check www.thehumanlibrary.nl.