07 Feb
07Feb

By Alfa-college:

"Aghyad AlSherfawi is ambitieus. Hij volgt een inburgeringstraject bij het Alfa-college en zit in een adviesgroep van Arabisch sprekende cursisten. Verder studeert hij International Business & Management aan de Hanzehogeschool én hij werkt sinds kort als trainer bij de afdeling Educatie & Inburgering van Alfa-college.
Aghyad: “In Syrië werkte ik ook als trainer. Ik kan een goede schakel zijn tussen de Syrische studenten en de school. Over en weer hoor ik wat goed gaat en wat beter kan. Ik wil de Syrische inburgeraars beter informeren over de verschillen én overeenkomsten tussen Syrië en Nederland. Voor de nieuwkomers heb ik een Facebookpagina gemaakt: Alfa-college InfoPoint Newcomers.
Daarnaast geef ik studenten en inburgeraars training in persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Syriërs zetten bijvoorbeeld zelf niet de eerste stap om een gesprek aan te gaan met Nederlanders. Dat is in onze cultuur niet gebruikelijk. In Nederland is het juist een goede strategie om zelf op iemand af te stappen en een praatje te beginnen. Ik wil voorkomen dat mensen in een isolement raken.”