02 Jan
02Jan

Het valt niet mee om als statushouder in Nederland een baan te vinden. Daarom beginnen veel statushouders voor zichzelf. In twee jaar tijd verdubbelde alleen al het aantal Syrische ondernemers van 1100 in 2016 naar 2200 in 2018.

Onze adviseur Yvonne Roolaart werd als inburgeringsdeskundige geïnterviewd door RTL Nieuws in de uitzending van 26 december 2018. Yvonne: “De ondernemendheid van Syrische statushouders zit ‘m in het feit dat ze vaak al ondernemer waren, maar ook de enorme drive hebben om hier aan het werk te komen. En zij merken dat het heel lastig is hier aan het werk te komen.”

Arbeidstraject statushouders samen versnellen

In aanvulling op dit nieuwsitem (vanaf minuut 11.16) stelt Yvonne dat statushouders (met name ambachtslieden) tijdens hun zoektocht naar werk in Nederland vaak worden belemmerd door bureaucratie. “Door de vele eisen en regels die we aan ambachtslieden stellen, komen statushouders in een onbegrijpelijk en vaak langdurige zoektocht terecht. Natuurlijk is de kans op werk groter met het goed beheersen van de taal, maar het zou startende ondernemers bijvoorbeeld enorm helpen als we soepeler omgaan met het niet hebben van de juiste diploma’s of vereiste certificaten. Het zou helpen als we dit traject samen met ondernemers en lokale onderwijsinstellingen kunnen versnellen.”

Yvonne Roolaart in RTL Nieuws

Nieuwkomer Aghyad geeft het goede voorbeeld

Ondernemer Aghyad AlSherfawi was zelf een nieuwkomer met ondernemingsplannen. Hij richtte het bedrijf Consul-Tech op waar nieuwkomers trainingen kunnen volgen en zich onder andere kunnen voorbereiden op een leven als ondernemer in Nederland. Aghyad zegt in de RTL Nieuws uitzending dat hij hoopt dat zijn bedrijf over twee jaar het grootste trainingsbedrijf in Nederland voor nieuwkomers is. Aghyad: “De taal is niet zo makkelijk. Dat is een klein probleem. Maar ook de cultuur van de bedrijven en de Nederlanders. Die skills moeten we leren.”

Original source