09 Sep
09Sep
When do hard work and good preparations pay off! 🎓 ✅

Last Monday in Gemeente Het Hogeland, 10 Eritrean newcomers has successfully passed the VCA-Basic exam from the SECOND exam chance 🥳 which is a great success to hit the passing rate of 62.5% with the Tigrinya speakers 🌟

Congratulations to all of you, and all the success for the rest of the group (6) in their third exam chance soon. We are so proud of you all (19)!

We are so happy to see that all of these efforts and hardworking in simpling and delivering our unique training method in a combination of Tigrinya and Dutch, physically and online has brought fantastic results that will change the future of our clients! 🚀

All the thanks for Gemeente Het Hogeland for the trust that they have shown by being the first investor/ client for this unique training method (In Tigrinya) which is exclusively provided in the Netherlands through a strategic partnership in between Consul-Tech and our special partner; Aspiraties - طموحات 🤝

We are looking forward to a new and unique cooperation with the team of Werkplein Ability to create opportunities that generate new success stories 🎯

#Photo_made_on; 25 Feb 2020 📸


Wanneer hard werken en goede voorbereidingen pays off! 🎓 ✅

Afgelopen maandag hebben 10 Eritrese nieuwkomers in Gemeente Het Hogeland met succes het VCA-Basis examen van de TWEEDE examenkans gehaald 🥳  wat een groot succes is om het slagingspercentage van 62,5% te halen met het exames van ons Eritrese deelnemers 🌟

#Gefeliciteerd voor jullie allemaal, en al het succes voor de rest van de groep (6) in hun derde examenkans binnenkort. We zijn zo trots op jullie allemaal (19)! 

We zijn zo blij om te zien dat al deze inspanningen en hard werken om onze unieke trainingsmethode te vereenvoudigen en te leveren in een combinatie van Tigrinya en Nederlands, fysiek en online, een fantastische resultaten hebben opgeleverd die de toekomst van onze klanten zullen veranderen! 🚀

Alle dank aan Gemeente Het Hogeland voor het vertrouwen dat zij hebben getoond door de eerste investeerder/ opdrachtgever te zijn van deze unieke trainingsmethode (In Tigrinya) die uitsluitend in Nederland wordt aangeboden via een strategisch partnerschap tussen Consul-Tech en onze speciale partner; Aspiraties 🤝

We kijken uit naar een nieuwe en unieke samenwerking met het team van Werkplein Ability om kansen te creëren die nieuwe succesverhalen genereren 🎯

#Foto_gemaakt_op; 25 februari 2020 📸  #VCA