02 May
02May

πŸŽ‰πŸ‘·β€β™‚οΈ 𝑽𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒕𝒆 π’ˆπ’†π’‡π’†π’π’Šπ’„π’Šπ’•π’†π’†π’“π’… 𝑫𝒆𝒔𝒂𝒍𝒆 π’Žπ’†π’• 𝒉𝒆𝒕 𝒃𝒆𝒉𝒂𝒍𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒉𝒆𝒕 𝑽π‘ͺ𝑨-π‘©π’‚π’”π’Šπ’” π’†π’™π’‚π’Žπ’†π’!
Zijn vastberadenheid, discipline en motivatie speelden een belangrijke rol in zijn succes, net als onze diverse trainingsmogelijkheden en meertalige middelen bij Consul-Tech βœ… Desale maakte gebruik van onze online e-learningportaal, in-company fysieke training en online examenvoorbereidingssessie met onze trainers om zijn doelen te bereiken en het certificaat te behalen dat een belangrijke rol speelt bij het vormgeven van de toekomst van zijn carriΓ¨re in Nederland ✨

Ondanks taalbarriΓ¨res was Desale volhardend in zijn zoektocht om zijn Nederlandse taalvaardigheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren. Na verschillende pogingen en voortdurende inspanning slaagde hij erin het examen te halen. Deze prestatie stelde hem in staat om een kans op de arbeidsmarkt veilig te stellen πŸ‘·β€β™‚οΈ

Eritrese kandidaten, die alleen Tigrinya spreken, staan voor extra uitdagingen omdat ze het examen niet in hun moedertaal kunnen afleggen. Volgens VCA Infra moeten ze minimaal B1-niveau Nederlands, Engels of een andere taal hebben, waarin ze het eindexamen willen afleggen. Ons innovatieve e-learningsysteem en onze Robot helpen deze vereiste van B1- naar A2-niveau te verlagen, aangezien het in twee talen tegelijk werkt; het platform stelt gebruikers bijvoorbeeld in staat om tegelijkertijd Nederlands en Tigrinya-materiaal te bekijken. Deze aanpak stelt kandidaten in staat om hun taalvaardigheid en begrip van het VCA-B-materiaal voor het eindexamen te verbeteren, evenals de toepasbaarheid van deze theorieΓ«n op de werkplek βš’

Het verhaal van Desale benadrukt het belang van het bieden van diverse leermogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillende behoeften en leerstijlen. Bij Consul-Tech erkennen we dat niet alle kandidaten op dezelfde manier leren, en dat sommigen extra ondersteuning of alternatieve methoden nodig hebben om de stof te begrijpen, vooral wanneer er sprake is van taalbarriΓ¨res βœ”

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van nieuwe manieren en het verbeteren van onze benaderingen, materialen en methoden om onze kandidaten te helpen hun kennis te vergroten, te slagen voor de laatste vereisten en succes te behalen op hun gekozen vakgebied. Ons doel is om nieuwkomers de best mogelijke leerervaring te bieden, ongeacht taalvaardigheid, leerstijl of opleidingsniveau 🎯

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze unieke trainingsprogramma's en hoe we het leertraject van uw cliΓ«nt en deelname aan de arbeidsmarkt en de Nederlandse samenleving kunnen ondersteunen:
🌐 www.Consul-Tech.nl
πŸ“© VCA@Consul-Tech.nl
πŸ“² +31 (6) 24 80 32 26