20 Sep
20Sep

πŸŽ‰πŸ‘·β€β™‚οΈ Fantastisch nieuws: Mohamed Al Mousa slaagt voor het VCA-B examen! πŸŽ‰πŸ‘·β€β™‚οΈ

Wij zijn enorm trots op Mohamed, die met vlag en wimpel het VCA-B examen heeft doorstaan. Deze prachtige mijlpaal is tot stand gekomen door een vruchtbare samenwerking met de Gemeente Groningen en Thuisin050 🀝

In tegenstelling tot individueel E-leren, koos Mohamed voor onze online live trainingen. Hiermee benutte hij de mogelijkheid van real-time interactie met onze deskundige trainers, wat hem op het lijf geschreven was 🌐
Deze keuze voor live training illustreert de flexibiliteit en het maatwerk, die wij bij Consul-Tech hoog in het vaandel hebben staan. Het toont aan dat verschillende paden kunnen leiden naar een succesvolle integratie in de Nederlandse arbeidsmarkt πŸ’Ό

Mohameds prestatie is niet alleen een triomf op papier; het is een echte verrijking voor zijn professionele toekomst en een mooie stap in zijn persoonlijke ontwikkeling 🌟

Heeft u vragen over hoe onze VCA-trainingen kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw cliΓ«nten? Neem dan contact met ons op πŸ’Œ
🌐 www.Consul-Tech.nl
πŸ“© VCA@Consul-Tech.nl
πŸ“² +31 (6) 24 80 32 26